gottihop | Antibiotika och livsmedel
logo

Antibiotika och livsmedel

13-19 november pågår internationella antibiotikaveckan. I många länder används antibiotika i förebyggande/tillväxtfrämjande syften. Då ger man antibiotika till friska djur för att de ska förbli friska vilket de redan är. Kanske inte det klokaste beslutet. Antibiotikaanvändning ➝ resistenta bakterier ➝ antibiotikan förlorar sin verkningskraft. Lite som en vacker dans med ett förprogrammerat slut. Men vi kan skjuta upp slutet! Hur då? Det mest uppenbara är att inte använda antibiotika i onödan.

När det kommer till resistenta bakterier i animaliska livsmedel så minskar du risken att bli sjuk genom att tillämpa god mathygien:
✓   Tvätta händerna
✓   Använd separata skärbrädor för olika livsmedel
✓   Rengör köksredskap noggrant
✓   Se till att maten är rätt tillagad.
Du kan också ställa krav på märkning som visar var maten kommer ifrån och vad den innehåller. Hälsa från gottihop!